شنبه 21 تير 1399 - Saturday, July 11, 2020

مرکز فناوری اطلاعات -> درخواستهای آنلاین
درخواست ایجاد ایمیل برای اساتید، کارمندان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
اساتید، کارمندان و دانشجویان ارشد و دکترا دانشگاه صنعتی نوشیروانی می توانند برای ایمیل اختصاصی با حوزه nit.ac.ir درخواست نمایند.

توجه! نکات زیر را قبل از درخواست خود مد نظر داشته باشید: 
1. اساتید و کارمندان دانشگاه قبل از درخواست، حتماً باید درخواست کتبی ایجاد ایمیل خود را که به تایید رئیس دانشکده و یا مسئول بالاتر رسیده باشد به صورت اتوماسیون و یا به صورت حضوری به رئیس مرکز فناوری اطلاعات ارسال نمایید. 
2. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا حتماً باید قبل از درخواست، هویت آنها احراز شود برای این عمل با مراجعه به یکی از کارشناسان مرکز و ارائه کارت دانشجویی اقدام نمایند.
3. سرویس ایمیل فعلاً برای دانشجویان کارشناسی ایجاد نگردید و درخواستهای آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توجه داشته باشند که در قسمت توضیحات سه نکته بسیار مهم می باشد 1-شماره دانشجویی   2-ایمیل پیشنهادی   3-نام کارشناس مرکزی که هویت شما را احراز کرده است. 
5. مدت زمان ایجاد ایمیل 48 ساعت می باشد. در صورع عدم ایجاد ایمیل لطفاً به حضوری به بخش توسعه وب مرکز مراجعه و یا به آدرس itc@nit.ac.ir ایمیل ارسال کنید.

* برای درخواست صحیح، داشتن ایمیل معتبر ضروری است تا از این طریق بتوان با شما ارتباط برقرار کرد.
* شاید ایمیل ارسالی، به قسمت Spam میل باکس شما برود. لطفاً قسمت Spam یا Bulk را نیز چک نمایید.


*ایمیل ارسال کننده
نام ارسال کننده  
نوع کاربر  
تلفن تماس  
*توضیحات
*كد امنيتي
كد امنيتي